Begeleiding

Ik stem de begeleiding af op jouw vraag, wens en tempo. De frequentie van de begeleiding kan variabel zijn. Soms bieden enkele gesprekken van een uur voldoende ondersteuning om weer verder te kunnen. Misschien zijn er meer afspraken nodig, waarin de tussenpozen groter worden. Ik zal tussentijds met je bespreken of de begeleiding voldoende aansluiting geeft bij je hulpvraag. Indien gewenst is het altijd mogelijk een afspraak voor een follow – up te doen als we de begeleiding afsluiten. Voor begeleiding van meerdere personen tegelijk ga ik uit van anderhalf uur per afspraak. De begeleiding kan ook bij jou thuis of op een andere, door jou gekozen plek, plaats vinden.

Coaching

Bij coaching ligt de nadruk van onze afspraken meer op het hoe en wat. Vragen daarbij kunnen betrekking hebben op je kwaliteiten en valkuilen, of op overtuigingen die je verder helpen of die je juist belemmeren. Acceptatie van (on)mogelijkheden heb je nodig om de doelen die je wilt bereiken te kunnen realiseren. Coaching heeft een procesmatig karakter. Je kunt denken aan bijvoorbeeld levensloopbegeleiding voor jongvolwassenen, of gezinnen rond iemand met een chronisch zieke, of iemand met een lichamelijke- of verstandelijke beperking.

Advisering

Advies kan voortvloeien uit een gesprek waarin je de vragen die je hebt, kunt stellen. Ik geef psycho educatie over een normaal rouwproces en wat daar allemaal bij hoort. Ik kan je verwijzen naar andere mogelijkheden voor ondersteuning, zoals bijvoorbeeld contact met lotgenoten. Mensen die in hun (werk) omgeving te maken hebben met een persoon die rouwt, kunnen ook vragen hebben over hoe daar mee om te gaan.

Consultatie

Mensen die beroepsmatig te maken hebben met verlies en rouw kunnen zelf overbelast raken door hun werkzaamheden. Om te voorkomen dat je daar ziek van wordt of opbrandt, is het noodzakelijk om te leren hoe je goed voor jezelf kunt zorgen. In de afspraken die we maken is er aandacht voor het herstellen van je energie, jezelf afschermen zonder je daarbij af te sluiten in het contact, het delen en verdelen van taken en aandacht en je bewust blijven van de intentie van waaruit je werkt.

Voorlichting

Voor algemeen publiek en werkers in zorg en welzijn kan ik voorlichting geven. De informatie die ik dan bied, is gericht op het vergroten van het bewustzijn over de kracht van de intentie in het contact. Vaak wordt dit onderwerp onderbelicht, terwijl dit van fundamenteel belang is en veel impact kan hebben in contacten waar sprake is van verlies en afscheid.

Workshop.

Voor belangstellenden organiseer ik workshops met een thema. In deze workshops krijgt u informatie, de mogelijkheid zelf te ervaren door gevarieerde werkvormen en uitwisseling met andere deelnemers. In deze workshops staat het versterken van veerkracht na verlies centraal.

Tarieven

Individuele begeleiding  1 uur € 70,00
Huisbezoek individueel 1,5 uur € 90,00
Gezinsbegeleiding 1,5 uur € 100,00
Consultatie, voorlichting en workshops op aanvraag

Bij huisbezoeken worden reiskosten (€ 0,34 per kilometer) in rekening gebracht.

Voor begeleiding vanuit een PGB/WMO budget gelden afhankelijk van de afspraken andere tarieven.

Diverse zorgverzekeraars vergoeden (een deel) van de begeleiding. Voor informatie over mogelijkheden en een actueel overzicht kunt u kijken op de website van de NFG (www.de-nfg.nl) Deze mogelijkheid geldt niet voor het aanbod coaching, advisering, consultatie, voorlichting en workshop.

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG), vakgroep psycho-sociaal en maatschappelijk werk (VPSW) als psycho- sociaal werker. Mijn registratienummer:8672. Ook ben ik geregistreerd bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) licentienummer: 171206R. Beide beroepsverenigingen stellen kwaliteitseisen aan scholing en praktijkvoering. Voor informatie over klachtprocedure, klachtfunctionaris en klachtbehandeling kunt terecht  op de website van de NFG https://www.de-nfg.nl

 

 

Acceptatie van (on)mogelijkheden heb je nodig om de doelen die je wilt bereiken te kunnen realiseren.