Dagelijks krijgen we via de sociale media, in onze vriendenkring, op onze studie of het werk te horen dat het leven leuk moet zijn, dat we moeten streven naar succes. Dit kan veel stress en spanning opleveren. Je kunt je leeg voelen en niet weten waarvoor je het allemaal nog doet. Je verlangt ernaar zinvol bezig te zijn, te weten wat je beweegt in de keuzes die je maakt. In elke levensfase kun je geconfronteerd worden met deze vragen. Als je iets ingrijpends meemaakt besef je dat het leven iets anders brengt dan je had verwacht. Mensen beschrijven dit als “kruispunten in het leven” Het kan zijn dat onverwerkt verlies in het verleden, vaak onbewust, ook een rol meespeelt. Of je hebt je leven ingericht vanuit verwachtingen van anderen, bijvoorbeeld die van je ouders of partner. Je hebt behoefte aan een andere invulling. Hoe geef je betekenis aan je bestaan?

Deze vraag dringt zich misschien nog meer op als je niet deelneemt aan het gangbare maatschappelijk leven door werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid, handicap, chronische ziekte of migratie.

Verlies van zingeving

Ook mensen die “alles” hebben kunnen een gevoel van leegte of zinloosheid ervaren. Het gevoel iets te missen, niet vervuld te worden door alles waar ze mee bezig zijn. Dit verlies van zingeving is de verbinding kwijt zijn met dat wat jou bezieling geeft. Voor ieder individu is dit anders. Iedereen herkent, ongeacht achtergrond of levensovertuiging, dat je ergens door gedreven wordt om je leven vorm te geven. Het raakt de kern van je bestaan. Er is ruimte nodig om die verbinding weer te kunnen herstellen. De vraag die centraal staat is wat geeft jou vervulling ? Dit kan betekenen dat je een nieuwe invulling kunt geven aan wat je al doet, of dat je er afscheid van moet nemen. Jezelf bezinnen en bezielen gaat je leven lang door. Ik begeleid je graag in je zoektocht naar wat jou vervulling geeft, op welke manier dat het beste tot uitdrukking komt in jou en hoe je daar vorm aan zou kunnen geven in je leven.

 

Als je iets ingrijpends meemaakt besef je dat het leven iets anders brengt dan je had verwacht.