Verlies van gezondheid.

Als je te horen krijgt dat jij of een van je dierbaren ernstig ziek is, verandert je toekomstbeeld plotseling. Hoe en wanneer vertel je dit aan je kinderen, familie, vrienden en collega`s? Je komt in een medisch circuit terecht en moet vertrouwen op de arts. Je wordt overspoeld met vragen over emotionele keuzes die je moet maken. Niet vreemd dat je angstig wordt en je het gevoel kunt hebben dat je er alleen voor staat. Voor partners kan het moeilijk zijn om elkaar de juiste steun te geven, omdat je elkaar wilt ontzien. Als de ziekte chronisch is, of als je gehandicapt raakt, vraagt dit steeds nieuwe aanpassingen. De gevolgen voor je relatie, werk en sociale leven kunnen ingrijpend zijn. Door gesprekken kan er ruimte worden gemaakt voor ieders verhaal, emoties en behoeften. Ontdekken wat je veerkracht versterkt en wat je daarin van de ander mag verwachten. Ook kan ik ondersteuning en informatie geven die van belang is voor je dagelijks leven.

Afscheid nemen als je hoort dat jij, je partner of je kind niet meer beter wordt is een intensief en zwaar proces. Als je niet goed weet wat te doen en hoe je hiermee om moet gaan, kan professionele begeleiding uitkomst bieden om je te helpen afscheid van elkaar of van je leven te kunnen nemen.

Verlies door overlijden.

Na verlies van een dierbare blijven nabestaanden achter met verwarrende gevoelens en vragen hoe het verder moet. Aan de ene kant probeer je zo goed mogelijk de draad van je leven weer op te pakken terwijl je aan de andere kant overspoeld wordt door gevoelens, gedachten en fysieke pijn. Je kunt het gevoel hebben dat je aan het overleven bent, je niet gesteund voelen door woorden of gebaren van troost. Als dit na verloop van tijd niet minder wordt is het verstandig hulp te zoeken. Informatie over wat bij normale rouw hoort, kan je geruststellen. Als er sprake is van verstoorde rouw is therapie de juiste ondersteuning.

Verlies van relatie.

Het ontbreken van een betekenisvolle relatie in je leven wordt ervaren als een groot gemis. Van echtscheiding weten we dat dit grote gevolgen kan hebben. Verlies van vriendschap door bijvoorbeeld verhuizing, conflicten, ziekte of overlijden kan ook als een ingrijpend verlies worden ervaren. Misschien kun je normaal functioneren in je dagelijks leven, maar ben je van binnen eenzaam, pieker je veel en vermijd je nieuwe contacten. Samen onderzoeken we wat onaf is en hoe dit afgesloten kan worden. Wat jouw bestaan zinvol maakt en wat je nodig hebt om eventueel nieuwe relaties aan te gaan.

Verlies van werk.

Werk, betaald of onbetaald, geeft invulling aan je leven. Over het algemeen met veel plezier. Het is een schok als je je werk ongewild verliest of dreigt te verliezen. Naast de financiële gevolgen verlies je ook een belangrijk deel van je (werk) identiteit. Je kunt je daardoor boos, machteloos en afgedankt voelen. De onzekerheid over hoe het verder moet kan je verlammen. Als dit zo erg wordt dat je tot niets meer komt en het je zelfvertrouwen ondermijnt, is het fijn om ondersteuning te krijgen. Belangrijke thema`s in ons contact hierbij zijn: erkenning van je emotie en afscheid nemen, maar tegelijkertijd ontdekken wat nieuwe kansen zijn, wat jou voldoening geeft om je leven weer invulling te geven.

De onzekerheid over hoe het verder moet kan je verlammen. Als dit zo erg wordt dat je tot niets meer komt en het je zelfvertrouwen ondermijnt, is het fijn om ondersteuning te krijgen.