Ik ga uit van “de hele mens”. In de praktijk betekent dit dat ik tijdens de begeleiding steeds aandacht zal hebben voor je geestelijke identiteit, je gedachten, gevoel en lichaam. Ook is het belangrijk aandacht te hebben voor jou leef en werk omgeving, omdat deze invloed heeft op jouw welzijn en mogelijkheden. Ik sta naast je met heldere aandacht, een warm hart, intuïtieve betrokkenheid en deskundige ondersteuning. Als je geen woorden kunt vinden is er ruimte voor stilte. Ik maak gebruik van creatieve werkvormen, oefeningen en rituelen die kunnen helpen je energie en veerkracht te versterken en afscheid te nemen. Ook geef ik informatie over rouw, praktische en juridische zaken. Ik werk vanuit het duale procesmodel van rouw en verlies. Dit model gaat uit van heen en weer bewegen tussen verlies en herstel in een doorgaand proces van afscheid nemen en opnieuw verbinden.

Een kennismakingsgesprek geeft je de mogelijkheid te ervaren of ik je kan bieden wat je nodig hebt en of je bij mij op je plek bent. Op mijn beurt kan ik onderzoeken of ik de juiste begeleider voor jou ben. Bij wederzijdse instemming wordt er een vervolgafspraak gemaakt. In dit intake gesprek maken we afspraken over je wensen en welke methodieken bij je passen om je doel te kunnen bereiken. Ik leg dit vast in een verslag dat we als leidraad tijdens de begeleiding gebruiken.

In de vervolggesprekken onderzoeken we de impact van verlies op je leven, de stress en belemmeringen, maar ook kracht- en steunbronnen die je hierdoor ervaart. De momenten dat je even “vrij” kunt zijn van verdriet. Er is ruimte voor het ontladen van emoties en wat je nodig hebt om afscheid te kunnen nemen. En hoe je je weer kunt verbinden met wat of wie je bent kwijtgeraakt, zodat jij weer genoeg veerkracht krijgt om zelf verder te kunnen met je leven.

Ik ga uit van “de hele mens”. In de praktijk betekent dit dat ik tijdens de begeleiding steeds aandacht zal hebben voor je geestelijke identiteit, je gedachten, gevoel en lichaam.