Jarenlang heb ik ervaring opgebouwd binnen gezondheidszorg en welzijnswerk. Ik ben werkzaam geweest in de verstandelijke gehandicaptenzorg, het maatschappelijk werk, de vrouwen hulpverlening, jeugdzorg en het onderwijs. Aanvullend heb ik aan de VU te Amsterdam Wijsbegeerte &Spiritualiteit gestudeerd. Sinds 2008 ben ik werkzaam binnen de Geestelijke Gezondheid Zorg. De laatste jaren parttime als praktijk ondersteuner huisarts ggz, specialisatie jeugd. In 2017 heb ik de post HBO opleiding rouw en verliesbegeleiding afgerond en als geregistreerd therapeut werkzaam in eigen praktijk.

Praktijk 9 is door mij opgericht met de missie om jongeren en volwassenen te begeleiden in de mogelijkheden die je hebt verder te kunnen na verlies en levensvragen, op eigen wijze te onderzoeken, te verwerken en deel te laten worden van je levensverhaal.

In mijn persoonlijk leven heb ik al op jonge leeftijd te maken gehad met verlies, door de ziekte en het overlijden van mijn jongste broer. Dit heeft grote invloed gehad op mijn persoonlijke ontwikkeling en kijk op het leven. Ik heb ervaren hoe aandacht, erkenning en ondersteuning het verschil kunnen maken bij de verwerking hiervan. Ik heb de kracht ontdekt van zelf vorm kunnen geven aan afscheid door aanwezig te zijn en te blijven. Dan ontstaat er ruimte je opnieuw te verbinden met jezelf, jezelf te helen.

In de tuin van Praktijk 9 staat een oude walnootboom. De boom omhult je met zachte, voedende energie. Deze energie is ook binnen voelbaar aanwezig. Door begeleiding van mensen op deze spirituele plek hoop ik mijn bijdrage te kunnen geven aan heel- wording van mensen. Dit doe ik ook in samenwerking met andere hulpverleners die in de praktijk, of zelfstandig, aanvullende deskundigheid kunnen aanbieden.

Ik heb ervaren hoe aandacht, erkenning en ondersteuning het verschil kunnen maken bij de verwerking.